Kiếm thêm doanh thu và mở rộng quy mô kinh doanh của bạn với

Chống phát hiện trình duyệt cho
đa kế toán

Làm cho tinh thần đồng đội của bạn trở nên đơn giản

Tạo không gian làm việc cho các dự án khác nhau và mời bao nhiêu người tùy thích.

Làm việc với những người khác một cách có trật tự

Chỉ định vai trò và hạn chế cho mọi người để không ai làm hỏng công việc của ai.

Xây dựng quy trình công việc bạn muốn

Quên việc chuyển đổi giữa các công cụ của bên thứ ba. Tùy chỉnh không gian làm việc của bạn cho phù hợp với nhu cầu của nhóm bạn và nhận thông tin cần thiết ở một nơi.

Hợp tác với các đội khác

Tham gia cộng đồng Gologin và cộng tác với những người khác. Bán và mua hồ sơ khi cần thiết mà không cần chuyển sang các nền tảng hoặc phần mềm khác.

Suy nghĩ toàn cầu, hành động địa phương

Tập trung nhiều hơn vào công việc kinh doanh của bạn chứ không phải vào một thói quen đơn điệu. Quản lý hàng trăm và hàng nghìn tài khoản bằng cách sử dụng hoạt động hàng loạt hoặc API.