Tải xuống
trình duyệt chống phát hiện Gologin

Nếu việc tải xuống không bắt đầu, hãy thử các liên kết dưới đây ⬇

Cảm ơn bạn đã chọn Gologin!

GoLogin 3.3.44 Jupiter (13.06.2024)

Thêm:

  • Tối ưu hóa và cải thiện hiệu suất của bảng hồ sơ cho thiết kế mới.

Đã sửa:

  • Biểu tượng cờ trong trình quản lý proxy ở cài đặt bên.
  • Sau khi áp dụng mã khuyến mãi, giá thuế sẽ phản ánh ngay mức chiết khấu trong giá.
  • Lỗi khi khởi chạy cấu hình sau khi xóa proxy được cấu hình này sử dụng.