Ghi chú phát hành

Có gì mới trong GoLogin

GoLogin 3.3.44 Jupiter (13.06.2024)

Thêm:

 • Tối ưu hóa và cải thiện hiệu suất của bảng hồ sơ cho thiết kế mới.

Đã sửa:

 • Biểu tượng cờ trong trình quản lý proxy ở cài đặt bên.
 • Sau khi áp dụng mã khuyến mãi, giá thuế sẽ phản ánh ngay mức chiết khấu trong giá.
 • Lỗi khi khởi chạy cấu hình sau khi xóa proxy được cấu hình này sử dụng.

GoLogin 3.3.43 Jupiter (06.06.2024)

Thêm:

 • Thanh toán bằng Rupee Pakistan.
 • Cải thiện việc mở giá trong ứng dụng.

Đã sửa:

 • Kiểm tra và làm việc của proxy tùy chỉnh.

GoLogin 3.3.42 Jupiter (29.05.2024)

Thêm:

 • Cải thiện cấu hình kéo và thả trong bảng.
 • Kéo-n-thả hồ sơ vào bất kỳ thư mục nào.
 • Thanh toán gói được tối ưu hóa từ ứng dụng.

Đã sửa:

 • Đặt lại nút Xem trên hồ sơ đang chạy trong phiên bản web của ứng dụng.
 • Thời gian xóa một thư mục trên trang Thư mục lâu.
 • Hiển thị không chính xác lưu lượng proxy còn lại.

GoLogin 3.3.40 Jupiter (09.05.2024)

Thêm:

 • Dấu vân tay mới cho cấu hình OS Windows 11, macOS M1/M2/M3.

Đã sửa:

 • Việc chuyển từ ứng dụng sang định giá có bật 2FA sẽ không yêu cầu mật khẩu 2FA.
 • Việc chuyển hướng từ định giá sang ứng dụng sau khi thanh toán sẽ tiếp tục mà không cần đăng xuất.
 • Người dùng sẽ nhìn thấy hồ sơ trong thư mục dùng chung.
 • Tạo hồ sơ thông qua “Thêm hồ sơ nhanh” với phiên bản trình duyệt không chính xác khi phát hành trình duyệt Orbita mới.
 • Nhập cookie trên trang Hồ sơ trình duyệt mới.

GoLogin 3.3.39 Jupiter (30.04.2024)

Thêm:

 • Hồ sơ trong bảng có thể được di chuyển cho người dùng mới.
 • Cải thiện tốc độ đăng ký tài khoản mới.
 • Giới hạn số lượng proxy: 100 cho bản dùng thử, 50 cho gói miễn phí.

Đã sửa:

 • Kích hoạt tham số khóa phiên.
 • Đặt lại tham số Siêu dữ liệu WebGL sau khi cập nhật dấu vân tay cho hồ sơ.
 • Lỗi khi thêm proxy HTTPS tùy chỉnh.

GoLogin 3.3.38 Jupiter (17.04.2024)

Thêm:

 • Rút tiền bằng USDT trong chương trình giới thiệu.

Đã sửa:

 • Văn bản thông báo khi chia sẻ hồ sơ và mời vào không gian làm việc.
 • Nhập cấu hình có proxy chứa “;” biểu tượng.
 • Sửa lỗi tối ưu hóa nhỏ cho Cloud Run.

GoLogin 3.3.37 Jupiter (10.04.2024)

Thêm:

 • Việc khởi chạy đám mây bị chặn đối với mức thuế Dùng thử và Miễn phí.

Đã sửa:

 • Lỗi khi thêm hàng loạt proxy vào hồ sơ.
 • Lựa chọn proxy miễn phí/Tor thông qua trang Chỉnh sửa hồ sơ trình duyệt.

GoLogin 3.3.36 Jupiter (04.04.2024)

Thêm:

 • Cột trạng thái trong bảng hồ sơ.
 • Liên kết ngắn để chia sẻ và chạy hồ sơ.

Đã sửa:

 • Sao chép hồ sơ trong bảng.
 • Vòng quay vô hạn trong bảng sau khi xóa hồ sơ.
 • Bổ sung hồ sơ được chia sẻ vào bảng sau khi nhấp vào liên kết khi ứng dụng chưa được khởi chạy.
 • Chuyển hướng đến không gian làm việc mặc định sau khi nhấp vào liên kết chia sẻ.
 • Di chuyển đến hồ sơ được chia sẻ khi theo liên kết.

GoLogin 3.3.33 Jupiter (14.03.2024)

Thêm:

 • Yêu cầu mật khẩu bị vô hiệu hóa khi bật 2FA cho người dùng có tài khoản Google.
 • Cải thiện hiệu suất của các cột tên và proxy trong bảng hồ sơ.
 • Cải thiện hiệu suất chạy hồ sơ.
 • Cải thiện hiệu suất tạo hồ sơ thông qua “Thêm hồ sơ nhanh” trong bảng hồ sơ.
 • Phân trang cho trang “khôi phục hồ sơ”
 • Tạm dừng và xóa các liên kết chia sẻ hồ sơ trong phương thức chia sẻ.

Đã sửa:

 • Sao chép tên thư mục gốc trong trình quản lý dấu trang.
 • Mở lại cửa sổ bật lên về giá.
 • Xóa phông chữ bên trong hồ sơ sau khi làm mới bảng hồ sơ
 • Một số lỗi khi vô hiệu hóa 2FA.

GoLogin 3.3.32 Jupiter (06.03.2024)

Thêm:

 • Liên kết trong menu ngữ cảnh của hồ sơ, để khởi chạy hồ sơ thông qua trình duyệt.
 • Liên kết trong cửa sổ chia sẻ phương thức, để chia sẻ hồ sơ qua trình duyệt
 • Cải thiện tốc độ mở ban đầu của cài đặt bên hồ sơ.

Đã sửa:

 • Tìm kiếm hồ sơ có tên 12 ký tự.

GoLogin 3.3.31 Jupiter (29.02.2024)

Thêm:

 • Thùng khôi phục cho các cấu hình đã xóa.
 • Khởi chạy hồ sơ thông qua liên kết.
  • gologin://name_profile (gologin://open/name_profile)
  • gologin://id_profile (gologin://open/id_profile)
 • Cải thiện hiệu suất khi khởi chạy Hồ sơ
 • Sắp xếp các tiện ích mở rộng trong trình quản lý.

Đã sửa:

 • Thông báo khi khởi chạy hồ sơ nếu Orbita chưa được đặt.

GoLogin 3.3.30 Jupiter (21.02.2024)

Thêm:

 • Cải thiện hiệu suất của bảng Hồ sơ.

Đã sửa:

 • Kết quả tìm kiếm không được hiển thị các hồ sơ được tải trong phân trang trước đó.

GoLogin 3.3.28 Jupiter (14.02.2024)

Thêm:

 • Cải thiện tốc độ cài đặt bên khi làm việc với cấu hình.
 • Cải thiện hiệu suất của trình quản lý proxy.

Đã sửa:

 • Thông số “độ phân giải màn hình” trùng lặp khi tạo nhiều cấu hình.
 • Thiết kế biểu tượng ở chế độ “biểu tượng nhỏ” cho windows.

GoLogin 3.3.27 Jupiter (07.02.2024)

Thêm:

 • Thiết kế mới cho cửa sổ phương thức “Xóa không gian làm việc”.
 • Cải thiện tốc độ làm việc của bảng Profile.

Đã sửa:

 • Sự cố “Lỗi máy chủ nội bộ” khi tạo hồ sơ mới.
 • Thiết kế tên hồ sơ trên biểu tượng trình duyệt Orbita.
 • Lịch sử tìm kiếm đã lưu trên mỗi không gian làm việc và tài khoản người dùng.

GoLogin 3.3.25 Jupiter (31.01.2024)

Thêm:

 • Hơn 1000 máy chủ proxy GoLogin mới với nhiều lựa chọn quốc gia và hiệu suất ổn định.
 • Tài khoản được chia sẻ hiện hiển thị trong bảng Cài đặt & Thành viên cho người dùng không gian làm việc.

Đã sửa:

 • Chuyển hướng từ trang Đăng nhập sang trang Đăng ký khi đăng nhập.
 • Lỗi giải nén trình duyệt Orbita nếu tên người dùng macOS có dấu cách.
 • Xác thực URL để thay đổi IP trên proxy di động.
 • Chuyển hướng đến ứng dụng trên ủy quyền tài khoản Google.
 • Kiểm tra giới hạn hồ sơ khi nâng cấp gói ở không gian làm việc khác.
 • Mở phương thức thanh toán bằng tab thẻ RU.

GoLogin 3.3.24 Jupiter (2024/01/24)

Thêm:

 • Thiết kế mới để tìm kiếm hồ sơ với lịch sử tìm kiếm.
 • Mặt nạ thiết bị đa phương tiện hiện được bật theo mặc định cho các cấu hình mới.

Đã sửa:

 • Hoạt ảnh để kích hoạt hộp kiểm “Thêm tiện ích mở rộng này vào tất cả cấu hình mới” trong phương thức chỉnh sửa tiện ích mở rộng hàng loạt.
 • Giới hạn chia sẻ hồ sơ phải dựa trên số lượng chia sẻ chứ không phải số lượng hồ sơ được chia sẻ.

GoLogin 3.3.23 Jupiter (2024/01/17)

Thêm:

 • Chế độ hoạt động WebRTC mới: “Tắt” và “Dựa trên IP công cộng”.
 • Cuộn ngang các thư mục trên trang bảng hồ sơ bằng con lăn chuột.
 • Chặn các tiện ích mở rộng hệ thống bị buộc cài đặt vào trình duyệt Orbita.

Đã sửa:

 • Tiện ích mở rộng sẽ không biến mất sau khi quay lại cài đặt hồ sơ.
 • Khi có hai hoặc nhiều thành phố có cùng tên, quốc gia sẽ được hiển thị dựa trên vị trí địa lý proxy.
 • Sau khi thanh toán và chuyển hướng đến ứng dụng, bạn sẽ không bị đăng xuất nếu đăng xuất trên trang web.

GoLogin 3.3.22 Jupiter (2024/01/10)

Thêm

 • Chú giải công cụ “Thêm hồ sơ và chỉnh sửa cài đặt” khi di chuột qua nút “Thêm hồ sơ”

đã sửa

 • Lỗi tải trang LinkedIn sau khi phân tích cú pháp cookie ở định dạng Netscape
 • Điều chỉnh giá theo những thay đổi về kích thước cửa sổ ứng dụng
 • Điều chỉnh menu cài đặt cấu hình chung với những thay đổi về kích thước cửa sổ ứng dụng
 • Lỗi chọn gói cước miễn phí cho tài khoản không phải WS
 • Bây giờ, sau khi nhấn “Enter” và nhấp vào bảng hồ sơ, việc tìm kiếm sẽ không xảy ra nữa
 • Lỗi tìm kiếm hồ sơ nếu tên được đổi tên trên trang Chỉnh sửa hồ sơ trình duyệt

Gologin 3.3.19 Jupiter (2023/12/14)

Thêm

 • Thiết kế mới để định giá
 • Cửa sổ bật lên về giá mới được hiển thị sau khi khởi chạy hồ sơ đầu tiên trên tài khoản mới
 • Thiết kế biểu tượng ứng dụng mới cho macOS
 • Chuyển đổi giữa thiết kế giao diện ứng dụng mới và cũ
 • Chuyển hướng đến App sau khi thanh toán trên website
 • Theo mặc định, tham số “maskMediaDevices” bị tắt trong cấu hình mới
 • Nút “Xem” để xem Trình duyệt Orbit của cấu hình đang hoạt động
 • Trong cửa sổ bật lên “By proxy”, sẽ hiển thị lỗi nếu không có kết nối internet

đã sửa

 • Bây giờ, hãy thay đổi liên kết “Thêm proxy bằng IP” trong trình chỉnh sửa proxy hàng loạt
 • Màn hình trắng không còn xuất hiện khi cố lưu cài đặt hồ sơ trên trang “Chỉnh sửa hồ sơ trình duyệt”
 • Bản địa hóa cho cửa sổ bật lên “Tạo nhiều hồ sơ”

GoLogin 3.3.17 Jupiter (2023/12/07)

Thêm

 • Tạo nhiều hồ sơ

đã sửa

 • Khi đạt đến giới hạn yêu cầu, bạn không nên chuyển hướng đến bài kiểm tra hoặc trang tạo không gian làm việc mới
 • Lỗi tạo hồ sơ qua trang “Thêm hồ sơ” với tên trường trống trong cài đặt hồ sơ mặc định

GoLogin 3.3.16 Jupiter (2023/11/29)

Thêm

 • Đã thêm “email” spintax mới để chỉnh sửa hàng loạt và trong cài đặt tên hồ sơ mặc định

đã sửa

 • Bộ đếm ngày trên nền tảng dùng thử sẽ cập nhật ngay sau khi mã khuyến mãi được kích hoạt
 • Sau khi xuất hồ sơ và nhập nó, proxy phải được nhập chính xác
 • Đã sửa lỗi màn hình trắng khi xóa cấu hình thông qua menu ngữ cảnh của bảng cấu hình và cài đặt bên cạnh
 • Cấu hình trên mỗi bộ đếm thư mục trên trang Thư mục sẽ hiển thị giá trị chính xác cho các tài khoản không có trong không gian làm việc thiết kế mới.

GoLogin 3.3.15 Jupiter (2023/11/23)

Thêm

 • Tạo hồ sơ bằng file thả với tài khoản Facebook

đã sửa

 • Thư mục đã được tạo sẽ hiển thị ngay lập tức trong cửa sổ phương thức ‘Mời thành viên nhóm’
 • Hồ sơ hiện được sắp xếp theo tên theo thứ tự giảm dần khi tạo hồ sơ bằng cách thả tệp cookie
 • Đã sửa lỗi các thư mục không được tạo đúng cách trong cửa sổ mời không gian làm việc – giờ đây chúng đã được tạo mà không gặp lỗi

GoLogin 3.3.14 Jupiter (2023/11/15)

đã sửa

 • Xóa thư mục khỏi cài đặt bên sau khi xóa thư mục khỏi tài khoản của bạn
 • Thứ tự tạo profile khi thả file vào bảng profile
 • Xóa quyền truy cập vào tài khoản của người khác sau khi chủ sở hữu đã xóa quyền truy cập vào tài khoản của mình
 • Xóa khối dùng thử trên trang bảng hồ sơ sau khi chuyển sang Biểu giá miễn phí

GoLogin 3.3.13 Jupiter (2023/11/08)

Thêm:

 • Đặt quy tắc đặt tên cho cấu hình mới trong cài đặt ứng dụng mặc định

Đã sửa:

 • Nhập cookie mà trình duyệt không thể đọc được
 • Màn hình trắng khi mở cài đặt bên của hồ sơ được chia sẻ
 • Cập nhật bộ đếm số lượng hồ sơ trong menu burger của tài khoản sau khi xóa tất cả hồ sơ cùng một lúc
 • Thông báo lỗi “Chỉ hỗ trợ tệp văn bản” khi thả tệp có định dạng không được hỗ trợ
 • Khả năng hiển thị của các Thư mục được chia sẻ với bạn
 • Lỗi “Thư mục không tồn tại” khi di chuyển thư mục nếu thư mục được chia sẻ

GoLogin 3.3.11 Jupiter (2023/10/25)

Thêm:

 • Khả năng tạo hồ sơ mới bằng proxy sẽ giảm khỏi các tệp chứa các proxy này trong thiết kế mới.
 • Tự động cập nhật số lượng hồ sơ trong menu burger trên thiết kế mới bất cứ khi nào một hồ sơ được thêm hoặc xóa khỏi bảng.
 • Một thông báo cảnh báo khi đăng xuất với hồ sơ đang chạy.
 • Hỗ trợ dán proxy định dạng TCP và UDP từ bảng ghi tạm vào trình quản lý proxy.

Đã sửa:

 • Biểu ngữ dùng thử biến mất ngay sau khi cập nhật trang hồ sơ và thanh toán PayPal trong ứng dụng.
 • Tin nhắn văn bản khi cố gắng thanh toán cho gói vượt quá giới hạn hồ sơ thông qua PayPal.
 • Chuyển hồ sơ từ thư mục “Tất cả hồ sơ” sang thư mục không gian làm việc của riêng mình.
 • Xuất hiện phương thức nhập hồ sơ từ Dolphin.
 • Đồng bộ hóa trạng thái chạy hồ sơ qua đám mây giữa các tài khoản và thiết bị khác nhau.

GoLogin 3.3.10 Jupiter (2023/10/18)

Thêm:

 • Khả năng tạo hồ sơ bằng cách thả cookie trên trang Hồ sơ
 • Đổi tên hồ sơ hàng loạt
 • Tham số “Không gian làm việc mặc định” trong cài đặt tài khoản trên trang “Tổng quan”
 • Thay thế chia sẻ thư mục bằng lời mời vào thư mục cho người dùng mới trên trang thư mục

Đã sửa:

 • Banner dùng thử biến mất ngay sau khi thanh toán thẻ và chuyển sang trang hồ sơ trên website và ứng dụng
 • Kiểm tra proxy và “thay đổi URL IP” trên hồ sơ được chia sẻ và không gian làm việc được mời
 • Khả năng tương thích ngược của tài khoản cũ và WS khi sử dụng “chuyển đổi tài khoản”
 • Chuyển đến một thư mục trong không gian làm việc của bạn
 • Màn hình trắng trên trang “Gói thanh toán” sau khi thanh toán PayPal
 • Chỉnh sửa bản địa hóa

GoLogin 3.3.9 Jupiter (2023/10/03)

Thêm:

 • Các loại mã khuyến mãi mới:
  • tăng thời lượng của kỳ thanh toán
  • giảm giá cho lần thanh toán đầu tiên
 • Trong quá trình nhập hồ sơ từ Dolphin – cookie cũng được nhập

Đã sửa:

 • Ủy quyền trên các trang web giữa các phiên.
 • Cập nhật cookie khi nhập vào hồ sơ đã chứa cookie. – Việc xóa cookie cũng đã được sửa.
 • Thông báo lỗi proxy khi khởi động hồ sơ.
 • Nhập hồ sơ từ ứng dụng ADS qua tệp CSV.
 • Bản địa hóa sự suy giảm từ dựa trên số.

GoLogin 3.3.8 Jupiter (27/09/2023)

Thêm:

 • Tăng tốc dừng và bắt đầu hồ sơ
 • Tăng tốc khởi chạy ứng dụng

Đã sửa:

 • Các cột đã chọn không được đặt lại sau khi tải lại trang
 • Hồ sơ dừng lỗi

GoLogin 3.3.7 Jupiter (21/09/2023)

Đã sửa:

 • Đã xóa chủ đề tối nhấp nháy trong khi cập nhật ứng dụng
 • Sửa lỗi giao diện người dùng nhỏ
 • Thời gian tải trang đăng ký giảm

GoLogin 3.3.6 Jupiter (13/09/2023)

Đã sửa:

 • Tạo thư mục trong khi mời người dùng
 • Đặt nút gọi demo

GoLogin 3.3.5 Jupiter (2023/09/07)

Thêm:

 • Tạo không gian làm việc bằng phím Enter
 • Menu “Cài đặt và Thành viên” mở trang cài đặt thành viên
 • Thông tin bổ sung về việc tạo không gian làm việc trong trường hợp dùng thử/gói miễn phí

Đã sửa:

 • Chuyển hướng bất ngờ đến trang Định giá
 • Vấn đề nhỏ khác

GoLogin 3.3.4 Jupiter (2023/09/06)

Thêm:

 • Tính năng không gian làm việc cho người dùng mới
 • Theme hệ thống – đồng bộ theme ứng dụng với hệ thống

Đã sửa:

 • Lỗi gỡ bỏ proxy
 • Thiết kế chủ đề tối

GoLogin 3.3.3 Jupiter (27/08/2023)

Thêm:

 • 2captcha cho những đăng ký đáng ngờ

GoLogin 3.3.2 Jupiter (24/08/2023)

Đã sửa:

 • Thiết kế chủ đề tối
 • Giữ chủ đề tối sau khi cập nhật ứng dụng

GoLogin 3.3.1 Jupiter (2023/08/17)

Thêm:

 • chủ đề tối

Đã sửa:

 • Chỉnh sửa màu ghi chú

GoLogin 3.2.34 Jupiter (2023/08/09)

Thêm:

 • Trình quản lý tiện ích mở rộng trong phần cài đặt bên trên thiết kế mới.
 • Trình quản lý dấu trang trong cài đặt bên trên thiết kế mới.
 • Chuyển hồ sơ từ Dolphin sang GoLogin.

Đã sửa:

 • Chương trình giới thiệu được cải thiện cho người dùng đã đăng ký trong ứng dụng.

GoLogin 3.2.33 Jupiter (2023/08/02)

Đã sửa:

 • Dán văn bản từ khay nhớ tạm vào trường tên trong bảng hồ sơ
 • Nền chính trên thiết kế mới
 • Bối cảnh trên các trang ủy quyền và đăng ký
 • Lợi nhuận trên các trang Khu vực cá nhân
 • Hiển thị các nút “Quay lại tất cả cấu hình” trong tiêu đề trên trang Mới/Chỉnh sửa cấu hình trình duyệt và Khu vực cá nhân
 • Chuyển hướng đến form đăng ký khi nhập sai tên đăng nhập/mật khẩu trên form ủy quyền
 • Hiển thị lỗi trong APP
 • Lỗi “dữ liệu nhập không hợp lệ. Kiểm tra trường “navigator”

GoLogin 3.2.32 Jupiter (26/07/2023)

thêm:

 • Tham số IndexDB bị vô hiệu hóa cho các tài khoản mới
 • Giới hạn 500 lượt khởi chạy hồ sơ đối với biểu giá Dùng thử
 • Xác thực Máy chủ và Cổng đã nhập cho proxy
 • Các tùy chọn mới cho cài đặt “Luồng CPU”
 • Tăng khu vực có thể nhấp cho cài đặt bên trong cột Tên
 • Cài đặt “Dựa trên IP” cho tham số Ngôn ngữ được bật cho tài khoản mới
 • Cài đặt “Dựa trên IP” cho tham số Ngôn ngữ trong cài đặt cấu hình mặc định
 • Google Pay và Apple Pay

đã sửa:

  • Sự cố với phông chữ không hoạt động
  • Đồng bộ hóa tham số Độ phân giải màn hình với cài đặt mặc định cho các cấu hình được tạo thông qua Cấu hình nhanh
  • Thiết kế thẻ trong menu cài đặt cấu hình hàng loạt
  • Tối ưu hóa hiển thị các tham số trong cài đặt bên khi chuyển đổi cấu hình
  • Thông báo trống trong trạng thái của một hồ sơ được khởi chạy qua đám mây từ APP

GoLogin 3.2.31 Jupiter (2023/07/19)

Thêm:

    • Cải thiện hiệu suất và tăng tốc độ với bảng hồ sơ
    • Ẩn các biểu tượng proxy trong tham số Proxy trong cài đặt bên (thiết kế mới)

Đã sửa:

    • Lưu trường “URL bắt đầu” trống trong cài đặt cấu hình
    • Thiết kế bảng profile (thiết kế mới)
    • Hiển thị cửa sổ chỉnh sửa thẻ trên trang sắp xếp thẻ (thiết kế cũ)
    • Sắp xếp múi giờ trong cài đặt múi giờ
    • Đồng bộ hóa cài đặt cấu hình trong cài đặt bên khi chuyển đổi giữa các cấu hình
    • Thay đổi vị trí địa lý trên hồ sơ bằng proxy Free/Tor trong cài đặt bên
    • Đồng bộ khi dừng hồ sơ trước khi đăng xuất tài khoản

GoLogin 3.2.30 Jupiter (2023/07/12)

Đã sửa:

    • Kiểm tra và tải xuống các bản cập nhật APP khi điều hướng đến trang Trình duyệt – Hồ sơ
    • Khởi chạy một hồ sơ với proxy thông qua API cục bộ
    • Bản địa hóa trên trang Thanh toán
    • Cài đặt “Khóa phiên hoạt động” để khởi chạy hồ sơ thông qua tự động hóa và API cục bộ
    • lưu trữ hồ sơ
    • Tải xuống và giải nén Orbita
    • Đồng bộ hóa tiện ích mở rộng “2captcha” khi khởi chạy lại hồ sơ

GoLogin 3.2.29 Jupiter (28/06/2023)

Thêm:

    • Đã thêm hỗ trợ cho proxy HTTPS.
    • Đã thêm chức năng mới cho dấu trang:
     • Khả năng tạo các thư mục trong các thư mục con.
     • Tự động gói văn bản trong các liên kết, bỏ qua mã JavaScript.
     • Đồng bộ hóa trình quản lý dấu trang với dấu trang trên các cấu hình cũ cho đến lần khởi chạy tiếp theo (khóa trình quản lý dấu trang và thông báo cảnh báo trong phần “Dấu trang” trên trang Chỉnh sửa cấu hình trình duyệt).
    • Đã thêm đánh dấu ký tự khi tìm kiếm trong các tham số Vị trí địa lý và Múi giờ (đối với thiết kế mới).

Đã sửa:

    • Đã sửa lỗi đồng bộ hóa tiện ích mở rộng tùy chỉnh giữa các thiết bị khác nhau.
    • Đã sửa lỗi sắp xếp lại ngẫu nhiên các vị trí thư mục trên trang Hồ sơ và Thư mục.
    • Đã sửa lỗi khi chia sẻ hồ sơ với quyền “chủ sở hữu” trên tài khoản trả phí.
    • Các bản sửa lỗi thẩm mỹ cho cài đặt bên mới (dành cho thiết kế mới).
    • Đã sửa lỗi mở trình quản lý proxy trong cài đặt bên.
    • Đã sửa lỗi sắp xếp theo thẻ.

GoLogin 3.2.28 Jupiter (21/06/2023)

Thêm:

    • Trong cài đặt bên của trình quản lý ngôn ngữ, chức năng phát hiện ngôn ngữ tự động dựa trên IP (thiết kế cũ) đã được thêm vào.
    • Trong cài đặt bên cạnh, hiện có tùy chọn định cấu hình vị trí địa lý theo thành phố (thiết kế mới).

Đã sửa:

    • Đã sửa bản dịch của thông báo lỗi proxy khi khởi chạy hồ sơ.
    • Đã sửa lỗi phông chữ cho văn bản trên macOS.
    • Đã sửa lỗi hiển thị chú giải công cụ cho dấu kiểm proxy trong cài đặt bên.
    • Đã sửa lỗi xóa proxy khỏi trình quản lý proxy trong cài đặt bên.
    • Đã sửa lỗi khi khởi chạy cấu hình giữa PC và Android.

GoLogin 3.2.27 Jupiter (2023/06/15)

Đã sửa:

    • Chức năng của cài đặt ‘Dựa trên IP’ trong trình quản lý ngôn ngữ trong cài đặt thanh bên.
    • Lời nhắc thiết lập hồ sơ cho người dùng mới đã tạm thời bị tắt.

GoLogin 3.2.26 Jupiter (2023/06/15)

Đã sửa:

    • Trình kiểm tra proxy (proxy không có tên người dùng/mật khẩu)

GoLogin 3.2.25 Jupiter (2023/06/14)

Thêm:

    • Thiết kế mới cho Cài đặt bên
    • Lựa chọn ngôn ngữ tự động theo vị trí proxy

Đã sửa:

    • Nút “Cập nhật ứng dụng”
    • Tiện ích mở rộng đồng bộ giữa các máy tính

GoLogin 3.2.24 Jupiter (2023/06/07)

Thêm:

    • Các nút “Cập nhật quỹ đạo” và “Cập nhật ứng dụng” giờ đây sẽ chỉ được hiển thị trên trang Cấu hình trình duyệt (thiết kế cũ).

Đã sửa:

    • Đã sửa lỗi di chuyển thư mục trên trang Thư mục.
    • Đã khắc phục sự cố khiến nút “Cập nhật ứng dụng” biến mất trên trang Cấu hình trình duyệt. Bây giờ, nút sẽ chỉ biến mất sau khi được nhấp vào (thiết kế mới).
    • Đã khắc phục sự cố làm mới trang khi nhấp vào “Hồ sơ” trên trang Hồ sơ trình duyệt (thiết kế cũ).
    • Đã giải quyết vấn đề tiêu đề biến mất trong quá trình tạo thư mục và cập nhật bảng hồ sơ (thiết kế mới).
    • Đã khắc phục sự cố giải nén kho lưu trữ trong khi bắt đầu hồ sơ

GoLogin 3.2.23 Jupiter (2023/05/31)

Thêm

    • Thiết kế mới của trang “Thư mục”
    • Bộ đếm hồ sơ bên trong một thư mục
    • Giải nén hồ sơ được làm lại (giảm thời gian bắt đầu hồ sơ)

đã sửa

    • Ủy quyền, cài đặt cửa sổ hiện được lưu sau khi cập nhật ứng dụng
    • Nút “Cập nhật ứng dụng” hiện không biến mất sau một thời gian (chỉ có trong thiết kế cũ)

GoLogin 3.2.22 Jupiter (24/05/2023)

Thêm

    • Lỗi bắt đầu hồ sơ hiện có thể nhìn thấy mà không cần di chuột trên thiết kế mới (để đóng lỗi cần phải di chuột qua nó)
    • Đã có cột mới “Phiên bản quỹ đạo” trong bảng hồ sơ

đã sửa

    • Cửa sổ chỉnh sửa thẻ không còn bị chồng chéo bởi cửa sổ trình quản lý thẻ
    • Giờ đây, cùng một tệp cookie có thể được nhập vào nhiều cấu hình từng cái một mà không gặp trở ngại
    • Dấu trang mặc định trong cài đặt cấu hình hiện được tải ngay khi trang cài đặt được tải

GoLogin 3.2.21 Jupiter (2023/05/19)

đã sửa

    • Đã sửa lỗi khi dấu trang của các cấu hình cũ bị ghi đè bởi dấu trang mặc định (các cấu hình đã mất dấu trang có thể được khôi phục thông qua lịch sử cấu hình bằng cách chọn phiên bản cũ của cấu hình)

GoLogin 3.2.20 Jupiter (2023/05/18)

Thêm

    • Trình quản lý dấu trang, cho phép bạn:
     1. Thiết lập dấu trang sẽ tự động được thêm vào tất cả các cấu hình mới
     2. Thêm hoặc thay đổi dấu trang trong nhiều cấu hình cùng một lúc
     3. Thêm dấu trang khi tạo hồ sơ mới
    • Chặn hồ sơ trong quá trình tải xuống Orbita nếu UA của những hồ sơ đó khớp với phiên bản Orbita đang được tải xuống tại thời điểm đó
    • Một thiết kế mới cho cửa sổ phương thức thanh toán

đã sửa

    • Sắp xếp cột: bây giờ nếu bạn tắt một cột được sắp xếp, việc sắp xếp cho cột đó sẽ được đặt lại về cài đặt mặc định
    • Văn bản dịch bù và khoảng cách giữa các nút Xem và Dừng. Cũng đã sửa nút Chi tiết (nó chồng lên nút Xem)
    • Lỗi ngăn chỉnh sửa cookie trong cửa sổ soạn thảo văn bản khi chỉnh sửa cookie của một cấu hình hiện có
    • Lỗi ngăn không cho nhập cùng một tệp cookie vào nhiều cấu hình theo tuần tự (cookie không xuất hiện khi nhập tệp qua trình duyệt thư mục)
    • Lỗi với nút Kéo/Thả không thể nhấp vào trong phương thức nhập cookie khi tạo hồ sơ
    • Hiển thị các cửa sổ phương thức không có bản dịch trên Windows 7

GoLogin 3.2.19 Jupiter (2023/05/09)

đã sửa

    • Kiểm tra proxy vớ
    • Nhập hồ sơ

GoLogin 3.2.18 Jupiter (2023/05/03)

Thêm

    • Cải thiện luồng chọn phiên bản Orbita cho Win 7-8.1 trong cài đặt cấu hình

đã sửa

    • Khởi chạy nhiều hồ sơ
    • nhập cookie
    • Tạo/thay đổi proxy beta (lưu quốc gia proxy trước đó, hiển thị proxy từ hồ sơ trước đó)
    • Biểu tượng cảm xúc trong nhiều hệ điều hành
    • Kết thúc gói dùng thử/trả phí trên phương thức thanh toán
    • Spinner trên trang Kế hoạch thanh toán
    • Trạng thái khởi chạy hồ sơ trong trường hợp làm mới trang
    • Lỗi nhỏ khi khởi chạy hồ sơ
    • Lỗi nhỏ khi khởi chạy ứng dụng

GoLogin 3.2.17 Jupiter (2023/04/12)

Thêm

    • Thông tin thanh toán liên kết (số lượng thanh toán + tổng)

đã sửa

    • Khóa phiên
    • Các lỗi nhỏ (tải xuống Orbita, khởi chạy hồ sơ, đồng bộ hóa hồ sơ)

GoLogin 3.2.16 Jupiter (2023/04/05)

Thêm

    • Chú giải công cụ thông tin cho nút Chạy trong tab nhiều thao tác trong quá trình cập nhật Orbita
    • Orbita 109 mặc định cho win 8.1 trở lên

đã sửa

    • Kiểm tra proxy trong khi bắt đầu hồ sơ
    • Thêm hồ sơ vào một thư mục
    • Lỗi bảng hồ sơ nhỏ
    • Nhiều cấu hình khởi chạy trong quá trình cập nhật Orbita

GoLogin 3.2.15 Sao Mộc (2023/03/29)

Thêm

    • Phiên bản quỹ đạo trong cài đặt mặc định
    • Chuyển sang tab proxy khi nhấp vào Mua proxy
    • Tải xuống mặc định của Orbita 109 cho windows 8

đã sửa

    • Sửa lỗi nhỏ trong bảng hồ sơ
    • Giảm thiểu lỗi window trên macOS

GoLogin 3.2.14 Sao Mộc (2023/03/22)

Thêm

    • Thoát khỏi trang 2FA trong Đăng nhập / Đăng nhập
    • Spinner cho nút xác thực của Google

Đã sửa

    • Chuyển hướng xác thực của Google trong Mac OS
    • Chú giải công cụ Ip trong Trình quản lý proxy
    • Mở ứng dụng bằng biểu tượng nếu ứng dụng được thu nhỏ vào khay
    • Đăng ký trong Safari
    • Nút cập nhật ứng dụng
    • Sửa lỗi nhỏ trong bảng hồ sơ
    • bản dịch
    • Khởi chạy quỹ đạo trên mac M2

GoLogin 3.2.13 Sao Mộc (2023/03/16)

Thêm

    • Bảng hồ sơ mới
    • Trình quản lý tải xuống Orbita cảnh báo dung lượng ổ đĩa thấp
    • Lỗi hỗ trợ 110+ Orbita trên các phiên bản Win 8-
    • Tùy chọn mẫu mặc định (dns, lưu trữ)

Đã sửa

    • Mẫu mặc định (màn hình trắng và các lỗi khác trong một số trường hợp)
    • Sao chép hồ sơ trong thư mục
    • Tạo hồ sơ M1 (tự động phát hiện cho mac ARM)
    • Bản dịch cho hồ sơ đầu tiên
    • chỉnh sửa ghi chú

GoLogin 3.2.12 Jupiter (2023/03/08)

Thêm

    • ủy quyền của Google
    • Trình quản lý tải xuống trình duyệt được cải thiện (mất kết nối/rò rỉ trình xử lý bộ nhớ)
    • Đã tắt nút Run trong nhiều thao tác trong trường hợp tải xuống Orbita
    • Các trạng thái cho quá trình đóng hồ sơ
    • Trình xử lý lỗi đồng bộ hóa hồ sơ được cải thiện
    • Bản dịch (đóng phương thức ứng dụng, kết quả kiểm tra proxy, những thứ khác)

Đã sửa

    • Thanh toán ủy quyền
    • Hiển thị thư mục chia sẻ
    • Trạng thái khởi chạy hồ sơ
    • Số lần ra mắt đám mây trên trang định giá
    • Lỗi khởi chạy quỹ đạo trong các trường hợp cụ thể

GoLogin 3.2.11 Jupiter (28/02/2023)

Đã sửa

    • Tạo hồ sơ
    • iphey.com làm url bắt đầu
    • Nhiều url bắt đầu
    • Ra mắt hồ sơ Android

GoLogin 3.2.10 Jupiter (21/02/2023)

Thêm

    • Proxy trung tâm dữ liệu mới
    • Dán proxy trong tab nhiều thao tác

Đã sửa

    • Sao chép hồ sơ trong các thư mục
    • Danh sách hồ sơ trong trường hợp thay đổi thư mục
    • Xóa proxy trong trình quản lý Proxy
    • Proxy hiển thị sau khi gỡ bỏ
    • đăng nhập trang web 2fa
    • Thông báo cảnh báo trong trường hợp đóng ứng dụng với hồ sơ đang mở

GoLogin 3.2.9 Jupiter (2023/02/07)

Thêm

    • Lõi ứng dụng được cải thiện (chỉnh sửa nhỏ liên quan đến tải ứng dụng/hồ sơ)

Đã sửa

    • bản dịch
    • Đồng bộ hóa hồ sơ vô tận

GoLogin 3.2.8 Jupiter (2023/01/01)

Thêm

    • Quay lại hồ sơ trong bảng Hồ sơ sau khi chỉnh sửa
    • Tiêu đề “Chi tiết” trong bảng Hồ sơ để mở Cài đặt nhanh

Đã sửa

    • người quản lý proxy
    • Nhập cookie trên Mac Os
    • Lỗi trong trường hợp chia sẻ hồ sơ không tồn tại
    • Đang tìm kiếm

GoLogin 3.2.7 Jupiter (25/01/2023)

Thêm

    • Trình quản lý proxy được cải thiện

Đã sửa

    • Khởi chạy trạng thái hồ sơ
    • Tạo hồ sơ với proxy địa lý

GoLogin 3.2.6 Jupiter (2023/01/18)

Thêm

    • Khởi chạy trạng thái hồ sơ
    • Xóa proxy hàng loạt

GoLogin 3.2.5 Jupiter (2023/01/11)

Đã sửa

    • Trình kiểm tra proxy cho proxy mới
    • Trình kiểm tra proxy cho các cấu hình được chia sẻ
    • Hiển thị proxy (tất được hiển thị dưới dạng http trong một số trường hợp)

GoLogin 3.2.4 Jupiter (28/12/2022)

Đã sửa

    • Trình kiểm tra proxy
    • Đồng bộ hóa hồ sơ

GoLogin 3.2.3 Jupiter (21/12/2022)

Thêm

    • Trình quản lý proxy mới
    • Ws url cho hồ sơ bắt đầu qua api cục bộ
    • Bộ chọn thư mục trong trang hồ sơ mới

GoLogin 3.2.2 Jupiter (2022/12/15)

Thêm

    • Mẫu tạo hồ sơ
    • Bộ chọn phiên bản Orbita trong Trang hồ sơ mới (tab Nâng cao)
    • Độ phân giải màn hình trong cài đặt nhanh

Đã sửa

    • Tải hồ sơ vô tận

GoLogin 3.2.1 Jupiter (30/11/2022)

Thêm

    • bản địa hóa
    • Loại proxy mới
    • Sơ đồ yêu cầu nền được cải thiện

GoLogin 3.1.3 Jupiter (2022/11/15)

Thêm

    • Nút “Hồ sơ nhanh”

Đã sửa

    • Lỗi tiện ích mở rộng trong Orbita

GoLogin 3.1.2 Jupiter (2022/11/07)

Đã sửa

    • Trình kiểm tra proxy
    • đồng bộ hóa hồ sơ

GoLogin 3.1.1 Jupiter (2022/11/03)

Thêm

    • Lõi ứng dụng mới
    • Phân trang danh sách tiện ích mở rộng (tăng tốc độ tải)

Đã sửa

    • Đồng bộ hóa vô hạn
    • Trình kiểm tra proxy
    • Tiện ích mở rộng tùy chỉnh trong hồ sơ được chia sẻ
    • Chỉnh sửa nội dung trang trắc nghiệm

GoLogin 3.0.3 Jupiter (28/10/2022)

Thêm

    • Chỉnh sửa proxy trong trình quản lý Proxy

GoLogin 3.0.2 Jupiter (2022/10/20)

Thêm

    • Tăng tốc độ khởi chạy hồ sơ
    • Cửa sổ phương thức để tải xuống Orbita tùy chỉnh.
    • Cập nhật nút hồ sơ trong menu ngữ cảnh hồ sơ

GoLogin 3.0.1 Jupiter (2022/10/13)

Thêm

    • Warpcore

GoLogin 2.2.10 Mars (2022/09/10)

Đã sửa

    • Đưa tùy chọn “Thêm vào thư mục” trở lại menu nhanh

GoLogin 2.2.9 Mars (2022/09/09)

Thêm

    • Tải lên tiện ích mở rộng tùy chỉnh
    • Tiện ích mở rộng thêm hàng loạt

Đã sửa

    • Cờ “Thêm vào tất cả các cấu hình” (hiện hoạt động với các cấu hình mới)

GoLogin 2.2.8 Mars (25/08/2022)

Thêm

    • Trình quản lý proxy được cải thiện
    • Kéo cột
    • Xuất cookie
    • Proxy di động thay đổi ips

Đã sửa

    • nhập cookie
    • Nút dừng cấu hình (đóng Orbita không chính xác trên hệ thống cửa sổ)
    • Khởi chạy hồ sơ với các ký tự đặc tả trong tên hồ sơ

GoLogin 2.2.7 Mars (2022/08/11)

Thêm

    • Hỗ trợ Orbita/Chromium 13/103
    • Dấu trang và phím tắt mặc định

GoLogin 2.2.6 Mars (2022/08/03)

Đã sửa

    • Khởi chạy hồ sơ với 2fa
    • Lỗi nhỏ

GoLogin 2.2.5 Mars (2022/08/01)

Added

    • Thẻ
    • Thay đổi kích thước cột
    • Cải thiện trình khởi chạy cấu hình (tăng tốc độ khởi chạy)

GoLogin 2.2.4 Mars (2022/06/08)

Đã sửa

    • Trình cập nhật trình duyệt
    • Nhắc ‘chặn bằng ghi chú

GoLogin 2.2.3 Mars (2022/06/02)

Added

    • Ghi chú được cải thiện
    • Quá trình bắt đầu / dừng hồ sơ được cải thiện

Đã sửa

    • Sao chép nhiều cấu hình
    • Ứng dụng gặp sự cố trong trường hợp khởi chạy lại

GoLogin 2.2.2 Mars (2022/05/24)

Added

    • hủy 2fa

Đã sửa

    • Nhập cookie
    • Mã yêu cầu 2fa sau khi khởi chạy ứng dụng
    • Xóa đăng ký thẻ / Paypal trên trang Thanh toán

GoLogin 2.2.1 Mars (2022/05/20)

Added

    • Trình quản lý tiện ích mở rộng
    • Tải xuống trang giao diện người dùng mới

Đã sửa

    • Cửa sổ phương thức ngôn ngữ
    • Vùng proxy Tor trong menu bên

GoLogin 2.1.10 Venus (2022/05/05)

Added

    • Bộ nhớ đệm cục bộ của cấu hình
    • Trang cài đặt bộ nhớ cache của cấu hình

Đã sửa

    • Giao diện người dùng trang mã thông báo
    • Văn bản phương thức thanh toán

GoLogin 2.1.9 Venus (2022/04/18)

Added

    • Xác thực 2FA
    • Biểu mẫu thay đổi mật khẩu

Đã sửa

    • Tiện ích mở rộng của Chrome
    • Đổi tên thư mục
    • Hiển thị thông số webgl
    • Thay đổi kiểu proxy (giá trị cổng mặc định)
    • Hiển thị thông tin vị trí địa lý
    • Điểm tiếp xúc tối đa cho cấu hình Android
    • Hồ sơ M1 trong hiển thị tóm tắt hồ sơ
    • WebRtc trong hiển thị tóm tắt hồ sơ
    • Hiển thị bảng lịch sử thanh toán
    • Ngôn ngữ hồ sơ (tạo hồ sơ không có ngôn ngữ)

GoLogin 2.1.8 Venus (2022/02/24)

Added

    • Mô tả hệ thống khách hàng
    • Dán nhiều proxy

Đã sửa

    • Lỗi giao diện người dùng
    • Danh sách vị trí proxy miễn phí
    • Đang trống tiết kiệm UA
    • Nút cập nhật trong cài đặt nhanh
    • Lời nhắc định vị
    • Hồ sơ đang chạy sau khi xóa

GoLogin 2.1.7 Venus (2022/01/31)

Added

    • Sao chép proxy vào bộ đệm
    • Số lần khởi chạy hồ sơ đã tăng lên
    • Mô phỏng đánh máy của con người

Đã sửa

    • Lỗi giao diện người dùng
    • Biểu mẫu proxy bị loại bỏ trong trường hợp thay đổi hệ điều hành
    • Nhập cookie
    • Đang tự mời làm thành viên

GoLogin 2.1.6 Venus (2021/12/29)

Added

    • Chú giải công cụ cho tên dài của tiểu sử
    • Độ phân giải mặc định (1280×1024) cho cấu hình web
    • Cổng proxy mặc định (80) khi đặt lại các trường proxy
    • Tên hồ sơ hiện tại khi lưu với trường tên trống

Đã sửa

    • Nhập cookie
    • Cập nhật Tóm tắt Tiểu sử trong trường hợp các tùy chọn thay đổi
    • Thêm tiểu sử bằng khoảng trắng thay vì tên
    • Kích thước phông chữ trong cột proxy
    • Hiển thị biểu tượng email trong khu vực cá nhân

GoLogin 2.1.5 Venus (2021/12/22)

Added

    • Đã tăng tốc độ khởi chạy đầu tiên của một cấu hình mới

Đã sửa

    • Máy ảnh trên máy Mac
    • Lỗi nhỏ

GoLogin 2.1.4 Venus (2021/12/16)

Added

    • Thay đổi proxy qua tab nhiều thao tác
    • Bắt đầu cấu hình qua tab nhiều thao tác

Đã sửa

    • Lỗi nhỏ

GoLogin 2.1.3 Venus (2021/12/14)

Added

    • ” Biểu tượng mới “cho các cấu hình chưa được khởi chạy

Đã sửa

    • Nhập cookie
    • Chỉnh sửa thiết kế nhỏ
    • Thông báo lỗi giới hạn tài khoản

GoLogin 2.1.2 Venus (2021/12/09)

Added

    • Nhập cấu hình
    • Trình kiểm tra proxy trong bảng hồ sơ
    • Tự động cuộn thư mục
    • Biểu tượng khay
    • Tự động kết nối lại trong trường hợp kết nối internet kém

Đã sửa

    • Chia sẻ thư mục với chính bạn
    • Đang tải hồ sơ trong win7
    • Biến mất cuộn trong cài đặt nhanh
    • Lỗi biểu mẫu thiết kế

GoLogin 2.1.1 Venus (2021/12/02)

Added

    • 95 Orbita hỗ trợ
    • Nút cập nhật hồ sơ trong trường hợp phát hành Orbita mới
    • Hồ sơ được ghim
    • Ứng dụng QR cho android
    • Hỗ trợ biểu tượng cảm xúc trên win 7
    • Sắp xếp cột Loại proxy trong Trình quản lý proxy
    • Đóng cài đặt nhanh trong trường hợp nhấp lại vào hồ sơ

Đã sửa

    • Thiết kế trang mã thông báo
    • Sắp xếp thư mục dùng chung
    • Trường nhập tên thư mục
    • Nhiều khoảng trắng trong tên thư mục
    • Giao diện người dùng bị đóng băng trên Mac

GoLogin 2.0.7 Mercury (2021/11/08)

Added

    • Thiết kế trang Đăng nhập / Đăng ký mới
    • Thiết kế trang Mã thông báo Api mới
    • Thiết kế cửa sổ phương thức mới
    • Xuất cấu hình
    • Lịch sử khởi chạy hồ sơ
    • Hỗ trợ nhiều url bắt đầu (dấu phẩy làm dấu phân cách)
    • Tự động làm sạch trường chia sẻ

Đã sửa

    • Xóa hồ sơ qua cài đặt nhanh
    • Đăng ký với mật khẩu trống
    • Tiêu đề trang thư mục
    • Bộ chọn gói miễn phí
    • Https proxy autocomplete
    • Tìm kiếm trình quản lý proxy
    • ” Chỉnh sửa “các mục menu ngữ cảnh ứng dụng
    • Thêm / xóa cấu hình vào / từ thư mục qua tab nhiều thao tác

GoLogin 2.0.6 Mercury (2021/09/30)

Đã sửa

    • Đang tải danh sách hồ sơ

GoLogin 2.0.5 Mercury (2021/09/29)

Added

    • Liên kết đơn vị viết tắt
    • Thông báo về hệ điều hành được đề xuất trên máy hiện tại
    • Trình tải trên trang Tiểu sử Mới
    • Tự động phát hiện M1 trên trang Tiểu sử Mới

Đã sửa

    • Nút Tạo hồ sơ / Lưu không hoạt động trong trường hợp có lỗi
    • Chuyển hướng không chính xác đến trang thanh toán từ ứng dụng
    • Chiều rộng cột trên trang lịch sử thanh toán
    • Phông chữ trên Windows 7
    • Tìm kiếm trong trình quản lý proxy
    • Thêm hồ sơ vào thư mục
    • Các cột đã chọn trên trang bảng tiểu sử
    • Lọc hồ sơ theo trạng thái
    • Sự xuất hiện kỳ lạ của màn hình lựa chọn thuế quan trong thời gian dùng thử
    • Mở cửa sổ bằng ctrl / command / mouse wheel

GoLogin 2.0.4 Mercury (2021/09/08)

Added

    • Giảm số lượng yêu cầu đến máy chủ (nó phụ thuộc vào số lượng cấu hình đang chạy)
    • Cột proxy trong trang hồ sơ

Đã sửa

    • Số ngày đăng ký còn lại
    • Đang giật trên trang Khu vực cá nhân

GoLogin 2.0.3 Mercury (2021/08/31)

Added

    • Phân trang (danh sách hồ sơ hiện được tải xuống theo các phần cho phép tăng hiệu suất ứng dụng)
    • Tăng tốc độ tải xuống cấu hình
    • Đóng Orbita khi xóa hồ sơ
    • Sắp xếp theo hệ điều hành
    • Sắp xếp thứ tự trong trình quản lý proxy

Đã sửa

    • Các ngày kế hoạch còn lại trên trang giá
    • Bộ chọn gói thanh toán
    • Url cookie trong cài đặt nhanh (” co.uk “cookie được hiển thị với tên miền đầy đủ)
    • Dán proxy (xóa tab và dấu cách)
    • Tìm kiếm trong trình quản lý proxy
    • Nút chạy (bị chặn sau khi nhấp vào)

GoLogin 2.0.2 Mercury (2021/08/23)

Đã sửa

    • Lưu phiên (không hoạt động trong một số trường hợp, đặc biệt là trên Mac)

GoLogin 2.0.1 Mercury (2021/08/18)

Added

    • Trình quản lý phông chữ được cải tiến
    • Thu nhỏ ứng dụng vào khay
    • Nút Đăng nhập / Đăng ký chặn sau khi nhấp (để làm rõ yêu cầu đang được xử lý)
    • Đã nộp xóa email trong trường hợp chia sẻ hồ sơ thành công
    • Nút chuyển đổi Gologin Vault (trình quản lý mật khẩu)
    • Trình phân tích cú pháp Cookie được cải tiến (hỗ trợ 2 định dạng mới)
    • Tự động đăng nhập vào nút trên Bản dùng thử
    • Chuyển hướng sau khi chọn gói miễn phí
    • Menu trên trang định giá với các tùy chọn thoát và cài đặt tài khoản

Đã sửa

    • Chuyển đổi thư mục (trong một số trường hợp, hồ sơ từ thư mục khác được hiển thị)
    • Lỗi sắp xếp thư mục
    • Lỗi sắp xếp ngôn ngữ
    • Cảnh báo cấu hình đang chạy khi đóng ứng dụng
    • Lỗi khởi chạy Mac Orbita
    • Lỗi chỉnh sửa tên hồ sơ (bảng cài đặt nhanh không đóng sau khi phê duyệt)
    • Đăng nhập tự động (không hoạt động trong một số trường hợp)
    • Lỗi tải hồ sơ
    • Lỗi cấu hình bị lỗi

GoLogin 1.7.7 (2021/08/06)

Added

    • Cải thiện độ ổn định của trình duyệt

GoLogin 1.7.6 (2021/08/03)

Đã sửa

    • Logic thanh toán

GoLogin 1.7.5 (2021/07/29)

Added

    • Hướng dẫn phiên đầu tiên
    • Cập nhật Gologin Vault
    • Cửa sổ cảnh báo nếu bạn đóng ứng dụng với (các) cấu hình đang chạy

Đã sửa

    • Phương thức thư mục mở

GoLogin 1.7.4 (2021/07/06)

Đã sửa

    • Socks4 proxy
    • Rời khỏi hồ sơ (không hoạt động trong một số trường hợp)
    • Dán proxy (ngắt dòng)

GoLogin 1.7.3 (2021/07/02)

Đã sửa

    • Trình kiểm tra proxy Socks4
    • Dán proxy (ký tự đặc biệt trong mật khẩu)

GoLogin 1.7.2 (2021/06/14)

Added

    • Cốt lõi ứng dụng được cải thiện (hiệu suất tốt hơn)
    • Khả năng cung cấp nội dung tốt hơn cho các khu vực bao gồm Trung Quốc và toàn bộ khu vực Châu Á

Đã sửa

    • Xóa thư mục
    • Đặt tên thư mục (không được phép đặt tên trống)

GoLogin 1.7.1 (2021/06/01)

Added

    • Hỗ trợ Orbita 4.0.1 mới (dựa trên Chromium 90)
    • Tiện ích mở rộng mật khẩu

Đã sửa

    • Trình kiểm tra proxy

GoLogin 1.6.4 (2021/05/24)

Added

    • Phím Nóng (ctrl + f) cho trường tìm kiếm
    • Tự động đăng nhập khi truy cập trang thanh toán từ ứng dụng

GoLogin 1.6.3 (2021/04/27)

Added

    • Chương trình liên kết (beta)
    • Trình quản lý phiên hoạt động
    • Hỗ trợ tên người dùng và mật khẩu proxy (@, *, v.v.)

Đã sửa

    • Đăng nhập (bị kẹt sau khi nhấp vào nút)

GoLogin 1.6.2 (2021/04/13)

Added

    • Cải thiện tính năng che dấu vân tay

Đã sửa

    • DNS
    • Trình duyệt Mac OS bị lỗi

GoLogin 1.6.1 (2021/03/26)

Added

    • Hỗ trợ vân tay Android (với Orbita 3.0.15 trở lên)

Đã sửa

    • Cập nhật danh sách hồ sơ khi đầu vào tìm kiếm bị xóa
    • Che thiết bị phương tiện

GoLogin 1.5.15 (2021/03/24)

Đã sửa

    • Thay thế thiết bị phương tiện
    • Nhà cung cấp trình điều hướng trình duyệt

GoLogin 1.5.14 (2021/03/17)

Added

    • Thay thế phiên bản trình duyệt được cải thiện
    • Sao chép trình duyệt cho trình chỉnh sửa hồ sơ

GoLogin 1.5.13 (2021/03/14)

Đã sửa

    • Lỗi khởi chạy trình duyệt

GoLogin 1.5.12 (2021/03/10)

Added

    • Hỗ trợ proxy IPv6
    • Trình quản lý tải xuống trình duyệt được cải thiện
    • Tăng tốc độ ứng dụng

Đã sửa

    • Ngôn ngữ giao diện trình duyệt

GoLogin 1.5.11 (2021/02/19)

Đã sửa

    • Chuyển hướng không hoạt động sau khi tạo hồ sơ mới
    • Sửa tất cả trình kiểm tra proxy
    • Lỗi tải hồ sơ
    • Nhập lưới cookie cookie
    • Lỗi GPU của trình duyệt Mac

GoLogin 1.5.10 (2021/02/04)

Added

    • Biểu mẫu phiếu thưởng

Đã sửa

    • Thông báo lỗi khi tải hồ sơ

GoLogin 1.5.9 (2021/01/27)

Added

    • Tải xuống trình duyệt nền
    • Biểu mẫu tìm kiếm proxy trong trình quản lý proxy

Đã sửa

    • Lỗi tải hồ sơ trên windows
    • Thông báo lỗi khi tải hồ sơ trong trường hợp proxy không hợp lệ
    • Thông báo lỗi trình kiểm tra proxy trong trường hợp proxy không hợp lệ

GoLogin 1.5.8 (2021/01/21)

Added

    • Các bước tiến trình tải xuống Orbita
    • Khôi phục về phiên bản cấu hình trước

Đã sửa

    • Trình quản lý hồ sơ sau khi xóa hồ sơ

GoLogin 1.5.7 (2021/01/14)

Added

    • Lịch sử proxy trong bộ chọn

Đã sửa

    • Lỗi cài đặt và khởi chạy

GoLogin 1.5.6 (2021/01/09)

Đã sửa

    • Lưu phiên
    • URL đám mây Orbita

GoLogin 1.5.5 (2020/12/28)

Đã sửa

    • Lỗi tải hồ sơ
    • Nút tạo / Cập nhật hồ sơ

GoLogin 1.5.4 (2020/12/23)

Added

    • Bảo mật được cải thiện
    • Nhập Cookie được cải thiện
    • Nhập cookie trong Tạo trang hồ sơ

Đã sửa

    • Lưu phiên

GoLogin 1.5.3 (2020/12/17)

Added

    • Nhập Cookie được cải thiện

GoLogin 1.5.2 (2020/12/14)

Added

    • Xác nhận và thay đổi email
    • Thay đổi giao diện người dùng

Đã sửa

    • Ứng dụng khách kiểm soát tiếng ồn

GoLogin 1.5.1 (2020/12/07)

Added

    • Hỗ trợ Orbita mới (động cơ 84 crôm)

GoLogin 1.4.7 (2020/12/03)

Added

    • Các cột mới trong bảng cấu hình
    • Trình quản lý thư mục trong khu vực mở rộng hồ sơ
    • GoLess

     • – Nhiều tab
     • – Clipboard
     • – Tiện ích mở rộng của Chrome
     • – Tải lên / tải xuống tệp

Đã sửa

    • Chèn proxy
    • Chế độ xem trên thiết bị di động

GoLogin 1.4.6 (2020/11/30)

Added

    • Cập nhật bảo mật hệ thống

GoLogin 1.4.5 (2020/11/27)

Added

    • Nhập cookie

GoLogin 1.4.4 (2020/11/26)

Added

    • Cập nhật trang thanh toán

GoLogin 1.4.3 (2020/11/23)

Added

    • Thẻ trên trang thanh toán

GoLogin 1.4.2 (2020/11/19)

Added

    • Giao diện người dùng đắm chìm và sự ổn định

GoLogin 1.4.1 (2020/11/17)

Added

    • Vân tay Android
    • Trình kiểm tra proxy được cải tiến
    • Chèn proxy được cải thiện
    • Trang thanh toán

Đã sửa

    • Tên hồ sơ trên ” Trang hồ sơ mới “
    • Lỗi nhỏ

GoLogin 1.3.7 (2020/10/30)

Đã sửa

    • Nhập cookie cho cấu hình mới

GoLogin 1.3.6 (2020/10/30)

Added

    • Giao diện người dùng trình kiểm tra proxy

GoLogin 1.3.5 (2020/10/29)

Đã sửa

    • Nhập cookie

GoLogin 1.3.4 (2020/10/28)

Added

    • Gói hàng năm
    • Tiểu sử nhiều bản sao

Đã sửa

    • Cuộn trên trang thư mục

GoLogin 1.3.3 (2020/10/09)

Added

    • Mạng Tor

Đã sửa

    • Danh sách Ips cục bộ của WebRtc
    • Sắp xếp cột chia sẻ

GoLogin 1.3.2 (2020/10/08)

Added

    • Trình kiểm tra proxy

GoLogin 1.3.1 (2020/10/06)

Added

    • Lưu thư mục được chọn lần cuối
    • Tùy chọn thoát cho hồ sơ được chia sẻ
    • Tab trình quản lý hồ sơ bị đóng bởi ” Esc “
    • Bộ chọn cột trong bảng cấu hình

Đã sửa

    • Danh sách người dùng trong phương thức Thêm thành viên
    • Chỉnh sửa tên thư mục
    • Danh sách cookie trong phương thức Danh sách cookie
    • Chia sẻ thư mục sau khi tạo
    • Danh sách các tham số WebGL