Tải xuống
trình duyệt chống phát hiện Gologin

Nếu việc tải xuống không bắt đầu, hãy thử các liên kết dưới đây ⬇

Cảm ơn bạn đã chọn Gologin!

GoLogin 3.3.40 Jupiter (09.05.2024)

Thêm:

  • Dấu vân tay mới cho cấu hình OS Windows 11, macOS M1/M2/M3.

Đã sửa:

  • Việc chuyển từ ứng dụng sang định giá có bật 2FA sẽ không yêu cầu mật khẩu 2FA.
  • Việc chuyển hướng từ định giá sang ứng dụng sau khi thanh toán sẽ tiếp tục mà không cần đăng xuất.
  • Người dùng sẽ nhìn thấy hồ sơ trong thư mục dùng chung.
  • Tạo hồ sơ thông qua “Thêm hồ sơ nhanh” với phiên bản trình duyệt không chính xác khi phát hành trình duyệt Orbita mới.
  • Nhập cookie trên trang Hồ sơ trình duyệt mới.