GoLogin 3.3.25 Jupiter (31.01.2024)

Thêm:

  • Hơn 1000 máy chủ proxy GoLogin mới với nhiều lựa chọn quốc gia và hiệu suất ổn định.
  • Tài khoản được chia sẻ hiện hiển thị trong bảng Cài đặt & Thành viên cho người dùng không gian làm việc.

Đã sửa:

  • Chuyển hướng từ trang Đăng nhập sang trang Đăng ký khi đăng nhập.
  • Lỗi giải nén trình duyệt Orbita nếu tên người dùng macOS có dấu cách.
  • Xác thực URL để thay đổi IP trên proxy di động.
  • Chuyển hướng đến ứng dụng trên ủy quyền tài khoản Google.
  • Kiểm tra giới hạn hồ sơ khi nâng cấp gói ở không gian làm việc khác.
  • Mở phương thức thanh toán bằng tab thẻ RU.